การดูแลนาข้าว หลังน้ำลด


    การดูแลนาข้าวหลังน้ำท่วม เมื่อน้ำเริ่มลดลง