ข้าวเจ้าพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105


    ข้าวเจ้าพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105

   

ชื่อพันธุ์: ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)

ชนิด: ข้าวเจ้าหอม

ประวัติพันธุ์: ได้มาโดยนายสุนทร สีหะเนิน เจ้าพนักงานข้าว รวบรวมจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อพ.ศ.2493-2494 จำนวน 199 รวง แล้วนำไปคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line selection) และปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรง แล้วปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่น ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้สายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 4-2-105 ซึ่งเลข 4 หมายถึงสถานที่เก็บรวงข้าว คืออำเภอบางคล้า เลข 2 หมายถึงพันธุ์ทดสอบที่ 2 คือ ขาวดอกมะลิ และเลข 105หมายถึง แถวหรือรวงที่ 105 จากจำนวน 199 รวง

การรับรองพันธุ์: คณะกรรมการการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502

ลักษณะประจำพันธุ์: - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร

- ไวต่อช่วงแสง

- ลำต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ ฟางอ่อน ใบธงทำมุมกับคอรวง เมล็ดข้าวรูปร่างเรียวยาว

- ข้าวเปลือกสีฟาง

- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน

- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.6 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร

- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.1 x 1..8 มิลลิเมตร

- ปริมาณอมิโลส 12-17 %

- คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม

ผลผลิต: ประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น: - ทนแล้งได้ดีพอสมควร

- เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี

- คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม

- ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม

ข้อควรระวัง: - ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และโรคใบหงิก

- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และหนอนกอ

พื้นที่แนะนำ: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน

http://www.ricethailand.go.th/rkb3/title-index.php-file=content.php&id=19.htm