เมล็ดพันธุ์คงคลัง                                               

                 เมล็ดพันธุ์ข้าว (บรรจุ 25 กก)

คงคลัง/เปิดจำหน่าย

(กก.) 

กก.ละ

(บาท) 

ข้าว กข6 ( ข / จ)

                          ข  : หมด / จ : หมด

        27 / 26

ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ( ข / จ)

                       ข  : 10,675 / จ : 353,950
        20 / 19

ข้าว ชัยนาท1   (จ)

                                จ : 301,475
           16

 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2564

 เมล็ดพันธุ์ข้าวบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม