เมล็ดพันธุ์คงคลังเมล็ดพันธุ์ข้าวคงคลัง

                                               

                 เมล็ดพันธุ์ข้าว (บรรจุ 25 กก)

คงคลัง/เปิดจำหน่าย

(กก.) 

กก.ละ

(บาท) 

ข้าว กข6 ( ข / จ)

                          ข  : หมด / จ : หมด

        27 / 26

ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ( ข / จ)

                       ข  : 10,775 / จ : 388,950
        20 / 19

ข้าว ชัยนาท1   (จ)

                                จ : 307,700
           16

 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 กรกฎาคม 2564

 เมล็ดพันธุ์ข้าวบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม