จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


    จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    25 มีนาคม 2564 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวสุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธนภัทร ปลื้มพวก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจร่วมงาน กว่า 300 ราย