ศมข.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดขอนแก่น


    -

   

ศมข.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายสมมาตร ทองใบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่10/2565 สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น มีฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น