ศมข.ขอนแก่นร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น


    ศมข.ขอนแก่นร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

   

ศมข.ขอนแก่นร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โดย นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และ นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับ ข้าราชการ บุคลากร ศมข.ขอนแก่น เป็นตัวแทนกรมการข้าว มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 8 หมู่บ้าน อันได้แก่ บ.หนองคล้า บ.กลางฮุง บ.บึงเรือใหญ บ.หนองหัววัว บ.ท่าพระทราย บ.ยางหย่อง บ.หนองเต่า บ.ดอนธาตุ รวมทั้งสิ้น 230 ราย ในพื้นที่อ.เมือง จ.ขอนแก่น