ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น


    -