รองข้าว ตอบทุกประเด็นข้าว 4 พันธุ์ใหม่ ในรายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน


    -

    ;yนที่ 5 กันยายน 2565 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ประเด็น "กรมการข้าวเปิดตัวข้าว 4 พันธุ์ใหม่ผลผลิตสูง" ณ ห้องทำงานรองอธิบดีกรมการข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว https://youtu.be/2VPkE3aw090