วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีนี้เราจัดที่ จ.อุบลราชธานี


    วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23 -25 มิ.ย.2565