90 พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ 9 ไกลด้วยเทคโนโลยี วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565


    5 มิถุนายน 2565