กรมข้าว จัดใหญ่ 4 ภาค งานวันข้าวและชาวนาฯ 65


    กรมข้าว จัดใหญ่ 4 ภาค งานวันข้าวและชาวนาฯ 65

   

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมการข้าวมีการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการจัดงานในส่วนกลางนั้น ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้ชื่องาน “90 พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ 9 ไกลด้วยพระบารมี” โดยในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย (NBT) ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 16.00 น.
▫️นอกจากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 กรมการข้าวจะมีการจัดพิธีบวงสรวงบูชาแม่โพสพ เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล รำลึกถึงความสำคัญของข้าว โดยจะมีการถ่ายทอดสัญญาณสดให้ทุกท่านได้รับชม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Facebook Fanpage Rice News Channel
▫️รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในส่วนของภูมิภาค ในปีนี้จัดขึ้นทั้งหมด3 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเชียงราย โดยการจัดงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 การจัดงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2665 และการจัดงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 โดยการจัดงานทั้ง 3 แห่งนั้น จะขนขบวนนิทรรศการที่น่าสนใจด้านข้าว เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และที่สำคัญจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศ กิจกรรมภายในงานให้ทุกท่านได้รับชม ผ่าน Facebook Fanpage Rice news Channel อีกด้วย