#ฟรี จ้า


    #ข้าวเหนียวมะม่วง (ข้าวเหนียวมูล 3 พันธุ์ #ข้าวเหนียวเขี้ยวงู #กข22 #กข6 ) รสชาติแตกต่างกันมั้ย? มีแจกชิมฟรี ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ณ เทศบาลตำบลนาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

   

ฟรี จ้า (free) 
#ข้าวเหนียวมะม่วง (ข้าวเหนียวมูล 3 พันธุ์ #ข้าวเหนียวเขี้ยวงู #กข22 #กข6 )
รสชาติแตกต่างกันมั้ย? มีแจกชิมฟรี ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2

บูท ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น  

อย่าลืมมาแวะเยี่ยมชมนะคะ

#คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร #คลินิกเกษตร #คลินิกข้าว #ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น