เส้นทางเมล็ดพันธุ์ดี กข49 ฤดูแล้ง ปี65


    -

   

เส้นทางเมล็ดพันธุ์ดี  กข49 ฤดูแล้ง ปี65 

เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เดินทางจากแปลงสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบึงเรือใหญ่ ถึงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เราพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีส่งถึงมือเกษตรกร