ออกจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนอกพื้นที่


    กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ออกจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนอกพื้นที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อ ชุมแพ จ.ขอนแก่น และอ.โนนสัง จ. หนองบัวลำภู โดยมียอดจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าว

   

บรรยากาศ การออกจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนอกพื้นที่
ณ อ ชุมแพ จ.ขอนแก่น และอ.โนนสัง จ. หนองบัวลำภู กระแส ตอบรับดีมากค่ะ
กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ออกจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนอกพื้นที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อ ชุมแพ จ.ขอนแก่น และอ.โนนสัง จ. หนองบัวลำภู โดยมียอดจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าว
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ขยาย จำนวน 6,650 กก
พันธุ์กข6 ขยาย จำนวน 12,375 กก
พันธุ์ชัยนาท 1 จำนวน 75 กก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ขอบคุณท่านเกษตรกรทุกท่าน ที่อุดหนุนและเห็นความสำคัญในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีค่ะ