ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


    ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น (6 พฤษภาคม 2565)

    วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมีว่าที่ ร.ต.บุญวัฒน์ สุริยวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรอำเภอโคกโพธิ์ชัย โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณติดกับแม่น้ำชีเมื่อเข้าฤดูฝนทำให้เกิดน้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวและผลผลิตทางการเกษตรเป็นประเด็นสำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 2 ประจำปี.2565 ซึ่งจัดขึ้นที่ อ.โคกโพธิ์ชัย ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565