**มาแล้วพี่น้อง** พบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มาตรฐานกรมการข้าว เราชาวศูนย์ฯ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวลงพื้นที่สู่พี่น้องเกษตรกรให้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ สัปดาห์นี้จะไปจำหน่ายที่ใดบ้างเช็คข้อมูลจากโบว์ชัวว์ได้เลยนะคร้บ


    -