ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)


    เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการบยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565