ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563-2565 และแผนการดำเนินงาน ปี 2566


    ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563-2565 และแผนการดำเนินงาน ปี 2566 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จ.ขอนแก่น (3 พฤษภาคม 2565)