ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการผลิตและกระจายแมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น-


    -