Sample project image

ศมข.ขอนแก่น พร้อมด้วยประธาน และคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน จ.ขอนแก่น ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566

ศมข.ขอนแก่น พร้อมด้วยประธาน และคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน จ.ขอนแก่น ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566 โดยมี รมว.เฉลิมชัย ชูศูนย์ข้าวชุมชนเป็นศูนย์กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีส่งตรงถึงมือพี่น้องชาวนา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-25 21:39:00

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 และ กข6 ฤดูฝน ปี 2565

4-22 พฤศจิกายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-21 13:56:51

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข.ขอนแก่น ติดตามการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมติดตามสถานการณ์การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศมข ขอนแก่น พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์และการควบคุมคุณภาพแก่สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-21 13:23:14

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดขอนแก่น

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-21 13:19:08

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข.ขอนแก่นร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น

ศมข.ขอนแก่นร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-25 21:28:40

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-25 21:20:56

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าวรับสมัครเยาวชนเกษตร เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น

ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 เพื่อไปฝึกงานด้านการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น (รวมระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-21 13:52:00

อ่านต่อ...
Sample project image

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-25 21:17:22

อ่านต่อ...
Sample project image

รองข้าว ตอบทุกประเด็นข้าว 4 พันธุ์ใหม่ ในรายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-01 10:28:48

อ่านต่อ...
Sample project image

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 31 ส.ค.- 10 ก.ย 2565

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-01 10:25:45

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข.ขอนแก่น ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570

ศมข.ขอนแก่น ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-01 10:19:17

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว เปิดตัวข้าวน้องใหม่ 4 พันธุ์ ชูจุดเด่นให้ผลผลิตสูง

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการพิจารณารับรองพันธุ์ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-29 14:23:18

อ่านต่อ...


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและรายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-10-17 11:36:45    32     0 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2021-05-22 12:24:47    211     0 

ลิงค์สำหรับเจ้าหน้าที่