Sample project image

Agri Expo Thailand 2021

Agri Expo Thailand 2021

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-07-21 10:53:43

อ่านต่อ...
Sample project image

การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-07-19 14:51:11

อ่านต่อ...
Sample project image

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-05-04 16:33:12

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-05-04 16:24:48

อ่านต่อ...
Sample project image

ข้าวเจ้าพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105

ข้าวเจ้าพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-07-16 15:05:26

อ่านต่อ...
Sample project image

ข้าวเหนียวพันธุ์ กข22

ข้าวเหนียวพันธุ์ กข22

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-07-16 13:19:39

อ่านต่อ...
Sample project image

ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6

ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-07-16 09:17:43

อ่านต่อ...

คลังความรู้


ลิงค์ที่น่าสนใจ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและรายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง

สำหรับเจ้าหน้าที่