Sample project image

งานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี2565(รณรงค์การทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว )

งานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี2565(รณรงค์การทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว )ณ แปลงนานายสมบรูณ์ โพธิ์วิชัย บ.กุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-19 19:37:19

อ่านต่อ...
Sample project image

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 2 ปี 2565

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 2 ปี 2565 ศมข.ขอนแก่น และ ศวข.ขอนแก่น ร่วมกันจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องข้าว เกษตรกร อ.โคกโพธิ์ชัย (12 พฤษภาคม 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 14:51:56

อ่านต่อ...
Sample project image

เส้นทางเมล็ดพันธุ์ดี กข49 ฤดูแล้ง ปี65

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 14:39:45

อ่านต่อ...
Sample project image

ออกจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนอกพื้นที่

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ออกจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนอกพื้นที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อ ชุมแพ จ.ขอนแก่น และอ.โนนสัง จ. หนองบัวลำภู โดยมียอดจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 13:50:36

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น (6 พฤษภาคม 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 13:47:17

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมสารวัตรข้าว

ติดตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมสารวัตรข้าว โดยออกกำกับ ดูแล แนะนำ สถานประกอบกิจการเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอเมือง และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (6 พฤษภาคม 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 13:42:35

อ่านต่อ...
Sample project image

เชิญร่วมงานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-19 00:13:11

อ่านต่อ...
Sample project image

วันข้าวและชาวนา ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

พรุ่งนี้แล้วนะคะ… วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นี้ขอเชิญพี่น้องเกษตรกร ร่วมงาน #วันข้าวและชาวนาไทย ณ แปลงนาเกษตรกร บ.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-18 19:57:12

อ่านต่อ...
Sample project image

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (13 พฤษภาคม 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-18 19:52:38

อ่านต่อ...
Sample project image

#ฟรี จ้า

#ข้าวเหนียวมะม่วง (ข้าวเหนียวมูล 3 พันธุ์ #ข้าวเหนียวเขี้ยวงู #กข22 #กข6 ) รสชาติแตกต่างกันมั้ย? มีแจกชิมฟรี ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ณ เทศบาลตำบลนาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 14:46:49

อ่านต่อ...
Sample project image

**มาแล้วพี่น้อง** พบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มาตรฐานกรมการข้าว เราชาวศูนย์ฯ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวลงพื้นที่สู่พี่น้องเกษตรกรให้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ สัปดาห์นี้จะไปจำหน่ายที่ใดบ้างเช็คข้อมูลจากโบว์ชัวว์ได้เลยนะคร้บ

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 13:39:50

อ่านต่อ...
Sample project image

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการบยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 13:31:07

อ่านต่อ...

คลังความรู้


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและรายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง

ลิงค์สำหรับเจ้าหน้าที่