Sample project image

คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ระดับกรม ปี2566

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรม ประจำปี 2566 สาขาอาชีพทำนา ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลงาน นางอำนวย โคตรนั๊วะ เป็นผู้ผ่านการประกวดระดับเขต

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-01-22 23:34:41

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข. ขอนแก่น ร่วมหารือขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯได้ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯและดำเนินการจัดส่งรายชื่อเกษตรกรให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-01-22 23:30:49

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดขอนแก่น

กำหนดนโยบายแนวทางบูรณาการงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-01-22 23:15:39

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 ม.ค. – 5 ก.พ. 66 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-01-22 23:13:31

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข.ขอนแก่น ร่วมส่งความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-01-04 09:04:29

อ่านต่อ...
Sample project image

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

ศมข.ขอนแก่น ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-12-29 15:02:56

อ่านต่อ...
Sample project image

เตรียมพบกับ บูทนิทรรศ กรมการข้าว ในงานวันเกษตรอีสาน ปี 2566

เตรียมพบกับ บูทนิทรรศ กรมการข้าว ในงานวันเกษตรอีสานปี 2566 บริเวณบ้านดิน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-01-09 10:20:43

อ่านต่อ...
Sample project image

ขอเชิญ น้องๆนักเรียน/นักศึกษา ผู้สนใจร่วมส่งประกวดผลงานศิลปะจากข้าว

ขอเชิญ น้องๆนักเรียน/นักศึกษา ผู้สนใจร่วมส่งประกวดผลงานศิลปะจากข้าว ในวันเกษตรอีสาน ปี2566มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมดเขต 23 ม.ค. 66

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-01-09 10:08:30

อ่านต่อ...
Sample project image

การประชุมปิดโครงการความร่วมมือไทย - เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคเกษตรกรรม (TGCP – Agriculture Closing Workshop) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมการข้าว สถาบันวิจัยระหว่างประเทศ และองค์กรความร่วมมือของเยอรมัน (GIZ)

กรมการข้าวให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าว การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนักวิซาการและเกษตรกรในพื้นที่นำร่อง เพื่อนำไปสู่การนำระบบ MRV สู่การปฏิบัติใช้ และสร้างการมีส่วนร่วมในระดับชุมชมอย่างต่อเนื่อง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-12-08 16:13:06

อ่านต่อ...
Sample project image

ข้าวหมากโปรไบโอติก

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-12-01 15:57:09

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าวรับสมัครเยาวชนเกษตร เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น

ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 เพื่อไปฝึกงานด้านการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น (รวมระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-21 13:52:00

อ่านต่อ...
Sample project image

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-25 21:17:22

อ่านต่อ...

จดหมายข่าว

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2023-01-09 10:51:31    4     1 

โรคไหม้

-

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-11-20 15:08:00    1     0 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข69 (ทับทิมชุมแพ)

-

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-10-05 11:02:00    4     2 

จดหมายข่าว

ประจำเดือน กันยายน 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-09-29 10:40:00    4     2 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข93

-

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-09-12 10:58:00    5     3 

จดหมายข่าว

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-08-30 10:28:00    3     2 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและรายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-10-17 11:36:45    42     0 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2021-05-22 12:24:47    224     0 

ลิงค์สำหรับเจ้าหน้าที่