Sample project image

เข้าตรวจปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวและวัสดุคงคลัง (เงินทุนหมุนเวียน) รอบที่ 2

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-29 14:29:10

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส” ในโครงการอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปีงบประมาณ 2565

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-29 14:20:23

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานต่อยอดโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานต่อยอดโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-29 14:17:22

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข.ขอนแก่นร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3/2565

นที่ 17 สิงหาคม 2565 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นาย วิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3 /2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-29 14:00:40

อ่านต่อ...
Sample project image

12 สิงหาคม 2565

ศมข.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-15 08:53:15

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นและเกษตรอำเภอหนองสองห้องร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใส (Healthy Kids Healthy Food ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ)

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-09 10:34:41

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว เปิดตัวข้าวน้องใหม่ 4 พันธุ์ ชูจุดเด่นให้ผลผลิตสูง

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการพิจารณารับรองพันธุ์ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-29 14:23:18

อ่านต่อ...
Sample project image

กำหนดการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2566

เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ และ อย่าลืมแวะเยี่ยมชมบูทของ กรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-03 11:49:25

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมข้าว เตือน!! อย่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำพ่นต้นข้าว เสี่ยงใบข้าวไหม้

กรมข้าว เตือนชาวนา อย่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำพ่นต้นข้าว ย้ำไม่ช่วยป้องกันโรคและกำจัดศัตรูข้าว เสี่ยงส่งผลให้ใบข้าวไหม้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-07-05 21:33:21

อ่านต่อ...
Sample project image

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-06-27 11:01:51

อ่านต่อ...
Sample project image

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีนี้เราจัดที่ จ.อุบลราชธานี

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23 -25 มิ.ย.2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-06-11 15:58:51

อ่านต่อ...
Sample project image

90 พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ 9 ไกลด้วยเทคโนโลยี วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

5 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-06-08 11:12:11

อ่านต่อ...

จดหมายข่าว

ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-08-04 12:21:00    18     3 

กข22

-

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-07-24 14:58:23    18     2 

จดหมายข่าว

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-07-05 14:45:16    12     4 

กข20

-

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-06-10 14:19:38    11     1 

กข12

-

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-06-10 14:08:29    15     0 

กข6

-

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-06-10 14:05:01    12     1 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและรายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง

ลิงค์สำหรับเจ้าหน้าที่