ข่าวกิจกรรม


เกษตรทฤษฎีใหม่ แนวพระราชดำริการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำกิน เพื่อการอยู่รอดเเละพึ่งตนเอง

เกษตรทฤษฎีใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-11-04 20:41:25

อ่านต่อ...

คนไทยหัวใจเกษตร 22 ตุลาคม 2564 B2

คนไทยหัวใจเกษตร 22 ตุลาคม 2564 B2

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-11-01 16:20:37

อ่านต่อ...

คนไทยหัวใจเกษตร 28 ตุลาคม 2564 B1

คนไทยหัวใจเกษตร 28 ตุลาคม 2564 B1

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-10-31 20:46:32

อ่านต่อ...

การดูแลนาข้าว หลังน้ำลด

การดูแลนาข้าวหลังน้ำท่วม เมื่อน้ำเริ่มลดลง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-10-11 19:05:04

อ่านต่อ...