ข่าวกิจกรรม


ศมข.ขอนแก่น พร้อมด้วยประธาน และคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน จ.ขอนแก่น ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566

ศมข.ขอนแก่น พร้อมด้วยประธาน และคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน จ.ขอนแก่น ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566 โดยมี รมว.เฉลิมชัย ชูศูนย์ข้าวชุมชนเป็นศูนย์กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีส่งตรงถึงมือพี่น้องชาวนา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-25 21:39:00

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 และ กข6 ฤดูฝน ปี 2565

4-22 พฤศจิกายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-21 13:56:51

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่น ติดตามการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมติดตามสถานการณ์การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศมข ขอนแก่น พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์และการควบคุมคุณภาพแก่สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-21 13:23:14

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดขอนแก่น

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-21 13:19:08

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่นร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น

ศมข.ขอนแก่นร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-25 21:28:40

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-25 21:20:56

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-02 23:02:11

อ่านต่อ...

ร่วมงานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ร่วมงานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-02 22:59:14

อ่านต่อ...

ชี้แจงการเข้าร่วมและขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน

ชี้แจงการเข้าร่วมและขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่นที่ร่วมชี้แจงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ ศาลาวัดป่าหนองค้า-กลางฮุง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-02 22:55:59

อ่านต่อ...

ประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2565 สาขาเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา นางอำนวย โคตรนั๊วะ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-02 22:53:06

อ่านต่อ...

ประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านถลุงเหล็ก ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี 2565 สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-02 22:50:33

อ่านต่อ...

ประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ศมข.ขอนแก่น ส่งศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนตะแบง ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เข้าประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น/ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-02 22:46:11

อ่านต่อ...