ข่าวกิจกรรม


งานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี2565(รณรงค์การทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว )

งานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น ปี2565(รณรงค์การทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว )ณ แปลงนานายสมบรูณ์ โพธิ์วิชัย บ.กุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-19 19:37:19

อ่านต่อ...

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 2 ปี 2565

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาส 2 ปี 2565 ศมข.ขอนแก่น และ ศวข.ขอนแก่น ร่วมกันจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องข้าว เกษตรกร อ.โคกโพธิ์ชัย (12 พฤษภาคม 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 14:51:56

อ่านต่อ...

เส้นทางเมล็ดพันธุ์ดี กข49 ฤดูแล้ง ปี65

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 14:39:45

อ่านต่อ...

ออกจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนอกพื้นที่

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ออกจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนอกพื้นที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อ ชุมแพ จ.ขอนแก่น และอ.โนนสัง จ. หนองบัวลำภู โดยมียอดจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 13:50:36

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น (6 พฤษภาคม 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 13:47:17

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมสารวัตรข้าว

ติดตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมสารวัตรข้าว โดยออกกำกับ ดูแล แนะนำ สถานประกอบกิจการเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอเมือง และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (6 พฤษภาคม 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 13:42:35

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563-2565 และแผนการดำเนินงาน ปี 2566

ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563-2565 และแผนการดำเนินงาน ปี 2566 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จ.ขอนแก่น (3 พฤษภาคม 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 13:18:04

อ่านต่อ...

ร่วมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี GAP SEED รวมถึงการบริหารจัดการระบบควบคุมภายใน (ICS)

ร่วมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี GAP SEED รวมถึงการบริหารจัดการระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริประจำตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (3 พฤษภาคม 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 12:56:17

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์พร้อมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ตลาดเชิงรุก)

ประชาสัมพันธ์พร้อมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ตลาดเชิงรุก) ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 65 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน สำนักงานเกษต่อำดภอวังสะพุง และสำนักงานเกษตรเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กระแสตอบรับจากเกษตรกรดีมาก โดยเฉพาะข้าวพันธุ์ กข6 และขาวดอกมะลิ 105

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 12:43:39

อ่านต่อ...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดขอนแก่น (6 เมษายน 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 12:35:59

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวในกิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา #วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน “

ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวในกิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา #วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน “ ณ บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (31 มีนาคม 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 12:25:41

อ่านต่อ...

ประชุมการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)

ประชุมการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting (30 มีนาคม 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 12:15:39

อ่านต่อ...