ประชาสัมพันธ์


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-06-27 11:01:51

อ่านต่อ...

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีนี้เราจัดที่ จ.อุบลราชธานี

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23 -25 มิ.ย.2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-06-11 15:58:51

อ่านต่อ...

90 พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ 9 ไกลด้วยเทคโนโลยี วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

5 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-06-08 11:12:11

อ่านต่อ...

กรมข้าว จัดใหญ่ 4 ภาค งานวันข้าวและชาวนาฯ 65

กรมข้าว จัดใหญ่ 4 ภาค งานวันข้าวและชาวนาฯ 65

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-06-01 16:01:23

อ่านต่อ...

ป่าชุมชนคืออะไร ?…

วันป่าชุมชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-24 21:09:22

อ่านต่อ...

เชิญร่วมงานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-19 00:13:11

อ่านต่อ...

วันข้าวและชาวนา ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

พรุ่งนี้แล้วนะคะ… วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นี้ขอเชิญพี่น้องเกษตรกร ร่วมงาน #วันข้าวและชาวนาไทย ณ แปลงนาเกษตรกร บ.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-18 19:57:12

อ่านต่อ...

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (13 พฤษภาคม 2565)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-18 19:52:38

อ่านต่อ...

#ฟรี จ้า

#ข้าวเหนียวมะม่วง (ข้าวเหนียวมูล 3 พันธุ์ #ข้าวเหนียวเขี้ยวงู #กข22 #กข6 ) รสชาติแตกต่างกันมั้ย? มีแจกชิมฟรี ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ณ เทศบาลตำบลนาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 14:46:49

อ่านต่อ...

**มาแล้วพี่น้อง** พบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มาตรฐานกรมการข้าว เราชาวศูนย์ฯ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวลงพื้นที่สู่พี่น้องเกษตรกรให้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ สัปดาห์นี้จะไปจำหน่ายที่ใดบ้างเช็คข้อมูลจากโบว์ชัวว์ได้เลยนะคร้บ

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 13:39:50

อ่านต่อ...

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการบยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 13:31:07

อ่านต่อ...

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการผลิตและกระจายแมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น-

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-13 12:53:03

อ่านต่อ...