ประชาสัมพันธ์


เตรียมพบกับ บูทนิทรรศ กรมการข้าว ในงานวันเกษตรอีสาน ปี 2566

เตรียมพบกับ บูทนิทรรศ กรมการข้าว ในงานวันเกษตรอีสานปี 2566 บริเวณบ้านดิน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-01-09 10:20:43

อ่านต่อ...

ขอเชิญ น้องๆนักเรียน/นักศึกษา ผู้สนใจร่วมส่งประกวดผลงานศิลปะจากข้าว

ขอเชิญ น้องๆนักเรียน/นักศึกษา ผู้สนใจร่วมส่งประกวดผลงานศิลปะจากข้าว ในวันเกษตรอีสาน ปี2566มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมดเขต 23 ม.ค. 66

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-01-09 10:08:30

อ่านต่อ...

การประชุมปิดโครงการความร่วมมือไทย - เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคเกษตรกรรม (TGCP – Agriculture Closing Workshop) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมการข้าว สถาบันวิจัยระหว่างประเทศ และองค์กรความร่วมมือของเยอรมัน (GIZ)

กรมการข้าวให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าว การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนักวิซาการและเกษตรกรในพื้นที่นำร่อง เพื่อนำไปสู่การนำระบบ MRV สู่การปฏิบัติใช้ และสร้างการมีส่วนร่วมในระดับชุมชมอย่างต่อเนื่อง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-12-08 16:13:06

อ่านต่อ...

ข้าวหมากโปรไบโอติก

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-12-01 15:57:09

อ่านต่อ...

กรมการข้าวรับสมัครเยาวชนเกษตร เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น

ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 เพื่อไปฝึกงานด้านการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น (รวมระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-21 13:52:00

อ่านต่อ...

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-25 21:17:22

อ่านต่อ...

รองข้าว ตอบทุกประเด็นข้าว 4 พันธุ์ใหม่ ในรายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-01 10:28:48

อ่านต่อ...

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 31 ส.ค.- 10 ก.ย 2565

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-01 10:25:45

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่น ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570

ศมข.ขอนแก่น ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-01 10:19:17

อ่านต่อ...

กรมการข้าว เปิดตัวข้าวน้องใหม่ 4 พันธุ์ ชูจุดเด่นให้ผลผลิตสูง

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการพิจารณารับรองพันธุ์ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-29 14:23:18

อ่านต่อ...

กำหนดการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2566

เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ และ อย่าลืมแวะเยี่ยมชมบูทของ กรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-03 11:49:25

อ่านต่อ...

กรมข้าว เตือน!! อย่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำพ่นต้นข้าว เสี่ยงใบข้าวไหม้

กรมข้าว เตือนชาวนา อย่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำพ่นต้นข้าว ย้ำไม่ช่วยป้องกันโรคและกำจัดศัตรูข้าว เสี่ยงส่งผลให้ใบข้าวไหม้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-07-05 21:33:21

อ่านต่อ...