ประชาสัมพันธ์


กรมการข้าวรับสมัครเยาวชนเกษตร เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น

ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 เพื่อไปฝึกงานด้านการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น (รวมระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-21 13:52:00

อ่านต่อ...

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-25 21:17:22

อ่านต่อ...

รองข้าว ตอบทุกประเด็นข้าว 4 พันธุ์ใหม่ ในรายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-01 10:28:48

อ่านต่อ...

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 31 ส.ค.- 10 ก.ย 2565

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-01 10:25:45

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่น ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570

ศมข.ขอนแก่น ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-10-01 10:19:17

อ่านต่อ...

กรมการข้าว เปิดตัวข้าวน้องใหม่ 4 พันธุ์ ชูจุดเด่นให้ผลผลิตสูง

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการพิจารณารับรองพันธุ์ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-29 14:23:18

อ่านต่อ...

กำหนดการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2566

เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ และ อย่าลืมแวะเยี่ยมชมบูทของ กรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-08-03 11:49:25

อ่านต่อ...

กรมข้าว เตือน!! อย่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำพ่นต้นข้าว เสี่ยงใบข้าวไหม้

กรมข้าว เตือนชาวนา อย่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำพ่นต้นข้าว ย้ำไม่ช่วยป้องกันโรคและกำจัดศัตรูข้าว เสี่ยงส่งผลให้ใบข้าวไหม้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-07-05 21:33:21

อ่านต่อ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-06-27 11:01:51

อ่านต่อ...

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีนี้เราจัดที่ จ.อุบลราชธานี

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23 -25 มิ.ย.2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-06-11 15:58:51

อ่านต่อ...

90 พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ 9 ไกลด้วยเทคโนโลยี วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

5 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-06-08 11:12:11

อ่านต่อ...

กรมข้าว จัดใหญ่ 4 ภาค งานวันข้าวและชาวนาฯ 65

กรมข้าว จัดใหญ่ 4 ภาค งานวันข้าวและชาวนาฯ 65

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-06-01 16:01:23

อ่านต่อ...