+ พันธุ์ข้าว + สุพรรณบุรี 3 (Suphan Buri 3)
ชื่อพันธุ์
-
สุพรรณบุรี 3 (Suphan Buri 3)
ชนิด
-
ข้าวเจ้า
คู่ผสม
-
Basmati370*3 / กข7 / ไออาร์68
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมกลับครั้งที่ 2 (BC2) ของ Basmati370*3/กข7 กับพันธุ์ ไออาร์68 ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ในฤดูนาปรัง พ.ศ.2533 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPR90008-58-1-1-3
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549
ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 114 เซนติเมตร
 
-
ไม่ไวต่อช่วงแสง
 
-
อายุเก็บเกี่ยว 115 - 120 วัน
 
-
ลักษณะทรงกอตั้ง ต้นแข็ง ใบสีเขียว ใบธงค่อนข้างตั้ง
 
-
เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 
-
ระยะพักตัว ประมาณ 5 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.47 x 1.83 มิลลิเมตร
 
-
ท้องไข่น้อย
 
-
ปริมาณอมิโลส 28.3%
 
-
คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ประเภทข้าวเสาไห้
ผลผลิต
-
ประมาณ 772 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ดีกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 1
 
-
ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง
 
-
ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 772 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์สุพรรณบุรี 1
ข้อควรระวัง
-
ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม และโรคใบจุดสีน้ำตาลในสภาพธรรมชาติ
พื้นที่แนะนำ
-
นาชลประทานภาคกลางที่ทำนาต่อเนื่อง และพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล