ศูนย์บริการชาวนา
+ พันธุ์ข้าว + กข37 (RD37)
กข37 - rd37
ชื่อพันธุ์ - กข37 (RD37)
ชนิด - เป็นข้าวเจ้า
คู่ผสม - IR46 / กข7
ประวัติพันธุ์ -

ได้จากการผสมพันธุ์เดี่ยวระหว่างพันธุ์ข้าว IR46 กับ พันธุ์กข7 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ในปีพ.ศ. 2531 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ PTL88114-10-1-1 -17 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกร ปลูกทดสอบเสถียรภาพการให้ผลผลิต ทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตและทดสอบในนาเกษตรกร

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ กข37 เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551

กข37 - rd37

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 105 เซนติเมตร
- ไม่ไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีปักดำ และ 108 วัน เมื่อปลูกโดยวิธี หว่านน้ำตม
- ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้ง คอรวงยาว รวงยาว 32.6 เซนติเมตร
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว เป็นท้องไข่ปานกลาง
- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.6 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.9 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลสปานกลาง (21.6%)
- คุณภาพข้าวสุกมีลักษณะร่วนและค่อนข้างนุ่ม ไม่มีกลิ่นหอม
- ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 6 สัปดาห์ ผลผลิต

ผลผลิต - เฉลี่ย 602 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น

- ต้านทานต่อโรคไหม้ และค่อนข้างต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง
- ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว ประชากรแมลงจากจังหวัดน่าน สุพรรณบุรี ปทุมธานีและเพชรบุรี

ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นประจำ
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่ภาคใต้ในเขตลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา

กข37 - rd37
กข37 - rd37