หน้าหลัก | ความรู้เรื่องข้าว - ชาวนา | พันธุ์ข้าว (พันธุ์รับรอง)
การจำแนกชนิดของพันธุ์ข้าว
การจำแนกชนิดของพันธุ์ข้าว
การปรับปรุงพันธุ์ข้าว
การปรับปรุงพันธุ์ข้าว
การอนุรักษ์พันธุ์กรรมข้าว
การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว
image
มาตรการ การปลูกข้าวแดง
และข้าวต่างสี
image
รายชื่อพันธุ์ข้าว
ตามปีที่ประกาศ
+พันธุ์ข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง
กข5
กข6
กข8
กข12 (หนองคาย 80)
กข13
กข15
กข16 ใหม่
กข27
กข35 (รังสิต 80)
กำผาย 15
เก้ารวง 88
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวตาแห้ง 17
ขาวปากหม้อ 148
ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1
เฉี้ยงพัทลุง
ชุมแพ 60
นางพญา 132
นางมล เอส-4
น้ำสะกุย 19
เผือกน้ำ 43
ปทุมธานี 60
พวงไร่ 2
พัทลุง 60
พิษณุโลก 3
พิษณุโลก 60-1
ลูกแดงปัตตานี
เล็บนกปัตตานี
หางยี 71
เหมยนอง 62 เอ็ม
เหนียวสันป่าตอง
เหนียวอุบล 1
เหนียวอุบล 2
เหลืองประทิว 123
เหลืองใหญ่ 148
เข็มทองพัทลุง
ข้าวหลวงสันป่าตอง
แก่นจันทร์
พิษณุโลก 80
สังข์หยดพัทลุง
เจ๊กเชย 1
ขาวกอเดียว 35
ช่อลุง 97 ใหม่
ไข่มดริ้น ใหม่
+พันธุ์ข้าวนาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง
กข1
กข2
กข3
กข4
กข7
กข9
กข10
กข11
กข14
กข21
กข23
กข25
กข29 (ชัยนาท 80)
กข31 (ปทุมธานี 80)
กข33 (หอมอุบล 80)
กข37
กข39
กข41
กข43
กข47 ใหม่
ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1
ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี
ชัยนาท 1
ชัยนาท 2
ปทุมธานี 1
บางแตน
พัทลุง
พิษณุโลก 2
พิษณุโลก 60-2
แพร่ 1
สกลนคร
สันป่าตอง 1
สุพรรณบุรี 1
สุพรรณบุรี 2
สุพรรณบุรี 3
สุพรรณบุรี 60
สุพรรณบุรี 90
สุรินทร์ 1
 
+พันธุ์ข้าวญี่ปุ่น
กวก. 1
กวก. 2
 
+พันธุ์ข้าวบาร์เลย์  
สะเมิง 1
สะเมิง 2
 
+พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง
ตะเภาแก้ว 161
นางฉลอง
ปิ่นแก้ว 56
พลายงามปราจีนบุรี
เล็บมือนาง 111
 
+พันธุ์ข้าวน้ำลึกไวต่อช่วงแสง
กข19
กข45 ใหม่
หันตรา 60
ปราจีนบุรี 1
ปราจีนบุรี 2
อยุธยา 1
 
+พันธุ์ข้าวน้ำลึกไม่ไวต่อช่วงแสง
กข17
 
+พันธุ์ข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง
กู้เมืองหลวง
ขาวโป่งไคร้
เจ้าฮ่อ
ซิวแม่จัน
ดอกพะยอม
น้ำรู
เจ้าลีซอสันป่าตอง
เจ้าขาวเชียงใหม
 
+พันธุ์ข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง
อาร์ 258
 
+พันธุ์ข้าวแดงหอมไวต่อช่วงแสง
ข้าวหอมแดง
 
+พันธุ์ข้าวแดงหอมไม่ไวต่อช่วงแสง
ข้าวหอมกุหลาบแดง
 
+พันธุ์ข้าวสาลี
สะเมิง 1
สะเมิง 2
แพร่ 60
ฝาง 60
 
 
ความรู้ทั่วไป | พันธุ์ข้าว | วิทยาการเมล็ดพันธุ์ | เทคนิคการปลูก | ศัตรูข้าว | การเก็บเกี่ยว
เครื่องมือ-เครื่องทุ่นแรง | ผลิตภัณฑ์จากข้าว | ประเพณี วัฒนธรรมข้าว | องค์กร-เครือข่ายข้าว