ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตการจ้างหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ ปี 2564
  •   2021-10-21 09:28:21    252     13

แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงานจ้าง(Outsource)ปี64


  • bytes