ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่3/2566


    วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่3/2566

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นมอบหมายให้ นาย วิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่3/2566 โดยมี ดร.สมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเริ่ม บูรณฤกษ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น