พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2566


    พระโคเสี่ยงทาย หญ้า เหล้า

   

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2566
พระโคเสี่ยงทาย หญ้า เหล้า
Cr กระทรวงเกษตรและสหกรณ์