ศมข.ขอนแก่น พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมต้อนรับ อธิบดีกรมการข้าว ท่านณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รวมพลครอบครัวศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน ชวนร่วม BCG Model ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินสายติวเข้ม ผอ.ศูนย์ฯภาคอีสาน


    ร่วมหารือกันถึงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model

   

ศมข.ขอนแก่น พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมต้อนรับ อธิบดีกรมการข้าว ท่านณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รวมพลครอบครัวศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน ชวนร่วม BCG Model ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินสายติวเข้ม ผอ.ศูนย์ฯภาคอีสาน
วันที่ 21 เมษายน 2566 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นเ ต้อนรับนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าวลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อพบปะหารือกับประธานศูนย์ข้าวชุมชน จาก 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 24 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนจากจังหวัดขอนแก่น จำนวน 13 ศูนย์ ศูนย์ข้าวชุมชนจากจังหวัดอุดรธานี จำนวน 7 ศูนย์ ศูนย์ข้าวชุมชนจากจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ศูนย์ และศูนย์ข้าวชุมชนจากจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ศูนย์ โดยได้ร่วมหารือกันถึงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จ.ขอนแก่น