ศมข.ขอนแก่น ร่วมขบวนแห่สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566


    ร่วมขบวนแห่สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566

   

ศมข.ขอนแก่น ร่วมขบวนแห่สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566
วันที่ 12 เมษายน 2566 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุปรียา หงส์โพธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวศิริพร ชูกลิ่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวพรจิต หินเธาว์ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายกฤษดา แสนเทพ พนักงานห้องปฏิบัติการ ร่วมขบวนแห่สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566 โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมและแต่งกายด้วยชุดไทโคราช ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น