(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566
  •   2023-03-01 15:22:15    11     2

(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566


  • bytes