(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566
  •   2023-03-01 14:57:47    8     1

(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566


  • bytes