(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการผลิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กระสอบปอ) ปี 2566
  •   2023-02-07 15:59:00    19     7

(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการผลิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กระสอบปอ) ปี 2566


  • bytes