กรมการข้าว ชวนชาวนามาร่วมเป็น ชาวนาอาสา จับมือยกระดับศักยภาพชาวนา


    -