(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (วัสดุการผลิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2566
  •   2023-01-11 16:41:01    48     17

(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (วัสดุการผลิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2566


  • bytes