ขอเชิญ น้องๆนักเรียน/นักศึกษา ผู้สนใจร่วมส่งประกวดผลงานศิลปะจากข้าว


    ขอเชิญ น้องๆนักเรียน/นักศึกษา ผู้สนใจร่วมส่งประกวดผลงานศิลปะจากข้าว ในวันเกษตรอีสาน ปี2566มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมดเขต 23 ม.ค. 66

   

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น 

  ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน/นักศึกษา
- ระดับประถมศักษา (ป.1-6)
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6 และ ปวช.)
- ระดับอุดมศึกษา (ปวส.ขึ้นไป)

- ส่งผลงานเข้าประกวด ภาพศิลปะจากข้าว(Seed Art) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท
- หมดเขตรับสมัครผลงาน วันจันทร์ที่ 23 ม.ค. 2566
- ประกาศผล วันพุธที่ 25 ม.ค. 2566