(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร(เคมีภัณฑ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปี 2566
  •   2022-12-19 10:59:51    65     19

(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร(เคมีภัณฑ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปี 2566


  • bytes