Sample project image

ขออภัยในความไม่สะดวก เมล็ดพันธุ์ข้าวหมดไม่มีจำหน่ายแล้วครับ

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-26 20:43:36

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว ชวนชาวนามาร่วมเป็น ชาวนาอาสา จับมือยกระดับศักยภาพชาวนา

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-02-01 11:10:54

อ่านต่อ...
Sample project image

ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดผลงานภาพศิลปะจากข้าว(งานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2566)

-

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-02-01 09:48:55

อ่านต่อ...
Sample project image

เตรียมพบกับ บูทนิทรรศ กรมการข้าว ในงานวันเกษตรอีสาน ปี 2566

เตรียมพบกับ บูทนิทรรศ กรมการข้าว ในงานวันเกษตรอีสานปี 2566 บริเวณบ้านดิน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-01-09 10:20:43

อ่านต่อ...
Sample project image

ขอเชิญ น้องๆนักเรียน/นักศึกษา ผู้สนใจร่วมส่งประกวดผลงานศิลปะจากข้าว

ขอเชิญ น้องๆนักเรียน/นักศึกษา ผู้สนใจร่วมส่งประกวดผลงานศิลปะจากข้าว ในวันเกษตรอีสาน ปี2566มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมดเขต 23 ม.ค. 66

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-01-09 10:08:30

อ่านต่อ...
Sample project image

การประชุมปิดโครงการความร่วมมือไทย - เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคเกษตรกรรม (TGCP – Agriculture Closing Workshop) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมการข้าว สถาบันวิจัยระหว่างประเทศ และองค์กรความร่วมมือของเยอรมัน (GIZ)

กรมการข้าวให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าว การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนักวิซาการและเกษตรกรในพื้นที่นำร่อง เพื่อนำไปสู่การนำระบบ MRV สู่การปฏิบัติใช้ และสร้างการมีส่วนร่วมในระดับชุมชมอย่างต่อเนื่อง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-12-08 16:13:06

อ่านต่อ...

จดหมายข่าว

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2023-05-04 18:38:50    19     8 

จดหมายข่าว

ประจำเดือนมีนาคม 2566

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2023-04-04 16:24:25    9     5 

จดหมายข่าว

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2023-03-03 09:47:16    12     9 

จดหมายข่าว

ประจำเดือนมกราคม 2566

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2023-01-31 13:19:00    10     2 

จดหมายข่าว

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-12-29 16:30:00    4     1 

โรคไหม้

-

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-11-20 15:08:00    17     3 
Sample project image

ร่วมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นและศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวและให้บริการผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว สาธิตและแจกโดนัทจากแป้งข้าวหอมมะลิ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-05-25 15:12:37

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่3/2566

วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่3/2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-05-25 15:09:25

อ่านต่อ...
Sample project image

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2566

พระโคเสี่ยงทาย หญ้า เหล้า

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-05-25 15:02:13

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข.ขอนแก่น พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมต้อนรับ อธิบดีกรมการข้าว ท่านณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รวมพลครอบครัวศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน ชวนร่วม BCG Model ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินสายติวเข้ม ผอ.ศูนย์ฯภาคอีสาน

ร่วมหารือกันถึงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-26 21:08:07

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข.ขอนแก่น ร่วมขบวนแห่สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566

ร่วมขบวนแห่สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-26 21:04:14

อ่านต่อ...
Sample project image

ศมข.ขอนแก่น ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ณ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ประชุมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-26 21:01:04

อ่านต่อ...


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและรายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลอง

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-10-17 11:36:45    56     0 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2021-05-22 12:24:47    232     0 

ลิงค์สำหรับเจ้าหน้าที่