ขอบพระคุณหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่ช่วยเหลือสนับสนุนชาวนา

รายการจุดบริการจำหน่ายข้าวจากเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภค ด้วยใจไร้พ่อค้าคนกลาง จังหวัดขอนแก่น

  • อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559  เวลา 9.00 น. -18.00 น. 
  • โรงแรมโฆษะ 
  • วันสต็อปช้อปปิ้งเอ็กซ์โป@ขอนแก่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 - 20 พ.ย. 59
  • “ถนนฅนเดินขอนแก่น” (ทุกวันเสาร์) - ติดต่อ เทศบาลนครขอนแก่น
  • "ขายข้าว ช่วยชาวนา" โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น - ติดต่อกลุ่มบริหารทั่วไป 043 336789 ต่อ 1259
  • “อิ่มท้อง อิ่มใจ ข้าวไทขอนแก่น”  เซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น
  • ธนาคารกรุงไทย (บางสาขา) - ทางธนาคารติดต่อกลุ่มเกษตกรเอง
  • สำนักชลประทานที่ 6
  • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 ขอนแก่น กรมส่งเสริมสหกรณ์
  • "คน กฟผ. ซื้อข้าว 9 กิโล ช่วยชาวนาไทย ถวายเป็นพระราชกุศล" เขื่อนอุบลรัตน์ (เกษตรกรรอบๆ เขื่อน)