• i fb ยังมีเมล็ดพันธุ์จำหน่ายอยู่หรือไม่ ราคาเท่าไหร่

- พันธุ์พืช จำนวนคงคลังและราคาเมล็ดพันธุ์ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นได้ประกาศลงในหน้าเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ คลิกดูข้อมูลที่เว็บไซต์นี้ในหน้าแรก หรือที่ http://kkn-rsc.ricethailand.go.th/new/index.php/seedmarket/15

  • i fb ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพ ต้องติดต่อศูนย์ที่ไหนอย่างไรครับ

- ข้าวทับทิมชุมแพ ผลิตและบริการที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ อำเภอชุมแพค่ะ มีบริการให้เกษตรกรนำบัตรประจำตัวประชาชนไปขอรับพันธุ์มาทดสอบปลูกได้ จำกัดคนละ ครึ่งกิโลกรัมค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ โทร 043311155

  • i fb ที่ศูนย์มีเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเดียวหรือเปล่า มีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ชนิดอื่นด้วยมั้ยค่ะ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วสิสง ถั่วเขียว

- ปัจจุบันผลิตเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะ ตั้งแต่ปี 2549 เราก็ไม่ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่อีกเลยคะ

  • i fb มีเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่จำหน่ายไหมครับ

- ไม่ได้ผลิตแล้วครับ แต่เราส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ผลิต 2 แห่ง คือ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังหว้า และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองแซง ในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด (พื้นที่ปลูกข้าวไร่ที่มากที่สุดในประเทศ) หากสนใจติดต่อผ่านข้อความ facebook fanpage ได้ที่ https://www.facebook.com/soonkhow

  • ...