i 4 เมล็ดพันธุ์คงคลังพร้อมจำหน่าย

เมล็ดพันธุ์พืช

คงคลัง/เปิดจำหน่าย

(กก.) 

กก.ละ

(บาท) 
i 1 ข้าว กข-แม่โจ้ 2 (ข) i hot

 10,175 

21
- ข้าว กข12 (ข)
ก.พ.61 21
- ข้าว กข6 (ข | จ)
ก.พ.61 20 | 21
- ข้าว ขาวดอกมะลิ 105  (ข | จ)
ก.พ.61 20 | 21
- ข้าว กข22  (ข)
เม.ย.61 21

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 ธ.ค.2560 i update

- ขนาดบรรจุน้ำหนัก 25 กิโลกรัมต่อถุง (กระสอบพลาสติกสานเคลือบ)
- โทรศัพท์ติดต่อ : 099 7805329, 043 393664
- ข = เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย, จ = เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย
- ประกาศราคาเมล็ดพันธุ์พืช กรมการข้าว (ล่าสุด 20 ธ.ค.59)
- ตรวจสอบข้อมูลเมล็ดพันธุ์พืช คงคลังทั่วประเทศ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว