32x32facebookเมล็ดพันธุ์คงคลัง

เมล็ดพันธุ์ข้าว (บรรจุ 25 กก)

คงคลัง/เปิดจำหน่าย

(กก.) 

กก.ละ

(บาท) 

i 1ข้าว ชัยนาท 1 (จ) 

หมดแล้ว

16

-ข้าว กข6 (ข | จ) 

351,500 I 30,500

27 | 26

-ข้าว ขาวดอกมะลิ 105  (ข | จ)

80,000 I 730,325

27 | 26

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 เมษายน 2564 i update

- เมล็ดพันธุ์ข้าวบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม
- ประกาศราคาเมล็ดพันธุ์พืช กรมการข้าว (ล่าสุด 31 ต.ค.62)
- ตรวจสอบข้อมูลเมล็ดพันธุ์พืช คงคลังทั่วประเทศ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว