เมล็ดพันธุ์คงคลังพร้อมจำหน่าย

เมล็ดพันธุ์พืช

คงคลัง

(ตัน) 

กก.ละ

(บาท) 
 - ข้าว กข12 (ชั้นพันธุ์ขยาย)
30
21
 - ข้าว กข6 (ชั้นพันธุ์ขยาย)
หมดแล้ว
21
 - ข้าว กข6 (ชั้นพันธุ์จำหน่าย)
หมดแล้ว
20
 - ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 (ชั้นพันธุ์ขยาย)
หมดแล้ว
21
 - ข้าว ชัยนาท 1 (เปิดขาย 9 ก.ค.60) **
200
16

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 มิถุนายน 2560 i update

- ขนาดบรรจุน้ำหนัก 25 กิโลกรัมต่อถุง (กระสอบพลาสติกสานเคลือบ)
-
 ประกาศราคาเมล็ดพันธุ์พืช กรมการข้าว (ล่าสุด 20 ธ.ค.59)
- ตรวจสอบข้อมูลเมล็ดพันธุ์พืช คงคลังทั่วประเทศ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว