แผนที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศPower by : Sommart Thongbai

013 - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์
017 - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น i hot
012 - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
016 - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
002 - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
011 - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด
018 - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
020 - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี