ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ร่วมจัดแสดง สาธิตในงาน จากหน่วยงานต่างๆ

  • ข้าวตังทับทิมชุมแพ โดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
  • เครื่องดื่มชาข้าวกล้อง โดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
  • ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก โดยศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองขอนแก่น
  • เครื่องดื่มจากข้าวหอมภูเขียว โดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

หมายเหตุ 

* การสาธิตและจัดแสดงผลิตจากข้าว จัดแสดงตามวันเวลาที่กำหนดเป็นบางวันเท่านั้น