ปี 2561 เป้าหมาย 2 โรงเรียน

  • โรงเรียนหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น
  • โรงเรียนบ้านหนองหัววัว ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น