ภาพ ตราครุฑ

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เกษตรประจำโครงการฯ
ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เกษตรประจำโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีผู้สอบเข้าคัดเลือกจำนวน 13 ราย ผ่านการคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์จำนวน 13 ราย โดยเรียงตามลำดับที่สอบ ได้ดังนี้

ประกาศผลสอบ
เรื่องเดิม