ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เกษตรประจำโครงการ ปีงบประมาณ 2560 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว


 600531