ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตรประจำโครงการ


600529 1

600529 2

600529 list1

600529 list2